XE NÂNG ĐỘNG CƠ DẦU

(1 đánh giá)

Thương hiệu: GERMANY Bảo hành: 12 THÁNG

马达动力系统与电力传输系统采用国内先进的减震技术,减少来自动力系统的震动,使操作者感到更舒适。配置高清液晶显示装置使操作者方便了解工作状态,扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。

马达动力系统与电力传输系统采用国内先进的减震技术,减少来自动力系统的震动,使操作者感到更舒适。配置高清液晶显示装置使操作者方便了解工作状态,扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。

  • ●  宽视野门架使操作人员可以获得更大的视野空间,不但提高了工作效率,而且增强了安全性;
  • ●  可调节安全座椅,使操作者感到更舒适;
  • ●  超低的防滑踏板专门设置的防滑踏板。

 

柴油叉车3.0T/3.5T CPCD30 CPCD35
特性 动力形式 柴油/汽油 柴油/汽油
驾驶方式 座驾式 座驾式
额定载荷(kg) 3000 3500
载荷中心距(mm) 500 500
最大起升高度(mm) 3000 3000
前/后门架倾角(Deg) 6°/12° 6°/12°
尺寸 货叉尺寸  长×宽×厚(mm) 1070x125x45 1070x125x45
全长 无货叉/有货叉(mm) 2750/ 3870 2890/3980
全宽(mm) 1230 1230
货叉最大起升高度(有挡货架)(mm) 4110 4110
门架高度(货叉落地,门架垂直)(mm) 2050 2050
护顶架高度(mm) 2140 2140
座椅面至护顶架距离(mm) 1000 1000
叉距(外侧)(最大/最小)(mm) 1100/250 1100/250
最小转弯半径(mm) 2495 2640
最小直角通道宽度(mm) 2500 2700
最小离地间隙(门架处)(mm) 126 126
前悬(mm) 500 500
后悬(mm) 570 570
轴距(mm) 1770 1850
轮距(前轮距/后轮距)(mm) 1000/970 1000/970
性能 最高行驶速度(km/h) 18/19 18/19
起升速度(满载/空载)(mm/s) 460/540 460/540
下降速度(满载/空载)(mm/s) 450/420 450/420
最大牵引力(全负荷/空负荷)(KN) 20/16 21/17
最大爬坡能力(空负荷)(%) 20 20
叉车自重(无载荷)(kg) 4280 4500
车体和轮胎 轮胎数量X=驱动轮(前/后) 2X/2 2X/2
轮胎类型 充气胎 充气胎
轮胎规格 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR
行车制动器 液压-踏板式 液压-踏板式
停车制动器 机械-手动式 机械-手动式

 

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

  Hotline: 0931 164 986