XE NÂNG ĐIỆN Q-SERI

(1 đánh giá)

Mã sản phẩm: FE4P20Q

四支点平衡重式电动叉车

产品卖点

符合人体工学设计

高性能电池

维修方便

牢固可靠的设计

额定载荷1600-2000公斤

功率强

 

 

 

 

----性能参数---

序号 名称 国际单位(代号) FE4P16Q FE4P20Q
1 额定载荷能力 Q(t) 1.6 2
2 含蓄电池时自重 kg 2940 3180
3 门架缩回高度 mm 1985 1985
4 提升高度 mm 3000 3000
5 总体长度 mm 3050 3200
6 总体宽度 mm 1150 1150
7 货叉尺寸(s/e/l) mm 35/100/920 40/120/1070
8 货叉架宽度 mm 1040 1040
9 转弯半径 mm 1990 1990
10 行驶速度,满载/空载 km/h 12/13 11/13
11 提升速度,满载/空载 m/s 0.27/0.35 0.25/0.35
Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

  Hotline: 0931 164 986