Liên Hệ - 0931 164 986

 

通过标准化、差异化的服务来降低客户的心理成本和使用成本,从而提升服务品牌竞争力

整车产品质保期为12个月或1200工作小时,先到为准,诺力出厂时间起计;

Thời gian bảo hành toàn bộ sản phẩm xe là 12 tháng hoặc 1200 giờ làm việc tùy theo điều kiện nào

đến trước, tính từ thời điểm Nuoli xuất xưởng;

客户热线一键报修,30分钟内服务工程师要响应客户,1小时内完成派工,24小时内到达客户现场;

Sửa chữa bằng một cú nhấp chuột vào đường dây nóng của khách hàng,

hoàn thành công văn trong vòng 1 giờ và đến địa điểm của khách hàng trong vòng 24giờ;

简单故障24小时处理完毕,复杂故障72小时处理完毕。期间服务中断要得到客户谅解。

Các lỗi đơn giản được xử lý trong vòng 24 giờ và các lỗi phức tạp được xử lý trong vòng 72 giờ

  Hotline: 0931 164 986