XE LẤY HÀNG ĐIỆN

(1 đánh giá)

Mã sản phẩm: OPH01

XE NÂNG NGƯỜI HOTLINE: 0931.146.986 MS.THẢO

 

-----------------性能参数-----------------

序号 名称 国际单位(代号) OPH01 OPH01E
1 驾驶室载荷 Q(kg) 135
2 托盘载荷 Q(kg) 100
3 含蓄电池时自重 kg 750 690
4 车长 mm 1460
5 车宽 mm 750
6 整车最低高度 mm 1454
7 站台起升高度 mm 3015
8 坡度,满载/空载   5/8
9 转弯半径 mm 1300
10 行驶速度,满载/空载 km/h 0-500mm 5.5/5.5
    500-1500mm 3.2/3.2
    1500-3000mm 1.4/1.4
11 驱动电机功率 Kw 0.5 0.65

 

 

 

Bình chọn sản phẩm:

  Hotline: 0931 164 986